7.SINIF DİN TESTİ

2004-2005 ÖĞRETİM YILI ŞEHİT CAFER DEMİRHAN İLKÖĞRETİM OKULU 7-A SINIFI II.DÖNEM I.DİN KÜLT. VE AHLAK BİLGİSİ TEST SINAVI

ADI-SOYADI:

SINIF-NO:

1. Rüyasında oğlunu kurban etmesi istenen peygamber kimdir?       

A- Hz.Muhammed    B-Hz.Adem      C- Hz.İsmail                                             D- Hz.İbrahim   

2. Meleklerin, insanlardan ve diğer varlıklardan farklı birtakım özellikleri vardır.

Aşağıdakilerden hangisi meleklerin özelliklerinden değildir?

A.Nurdan yaratılmış varlıklardır; duyu organlarıyla algılanamazlar.

B.Erkeklik, dişilik, evlenme, çocuk sahibi olma, yaşlanma, uyuma, yorulma gibi özellikleri yoktur.

C.Melekler, Allah'ın emirlerinin dışına çıkmazlar; Allah, kendilerine ne emretmişse onu eksiksiz olarak yerine getirirler.        D.Meleklerin sayıları bellidir.

3. Yüce Allah'ın buyruklarını peygamberlere bildirmekle görevlidir. Bu görevinden dolayı vahiy meleği olarak da adlandırılır.

Yukarıda tanıtılan melek aşağıdakilerden hangisidir?

A. Mikâil       B. Cebrâil           C. İsrâfil             D.Azrâil  

4. Ölen insanların ruhlarına yol gösterici melektir. Ölüm Meleği diye de isimlendirilir.

Yukarıda tanıtılan melek aşağıdakilerden hangisidir?

A. Cebrâil      B. Mikâil         C. Azrâil         D. İsrâfil 

5. Kur'an'da  söz edilen; Allah'ın izniyle insanları çeşitli olumsuzluklardan korumakla görevli meleklere ne ad verilir?

A. Cebrâil    B.Münker-Nekir      C. Azrâil      D. Hafaza   

6. Melekler neyin sembolüdür?

A.Zenginlik        B.İyilik ve güzellik                                                       C. Affedicilik       D. Cömertlik

7. Aşağıdakilerden hangisi, meleklere imanın davranışlarımız üzerindeki etkilerine örnek olamaz?

A.Falcılara gider, her türlü fala inanırız.

B.İnançlı, kararlı ve çalışkan olmaya önem veririz.

C.Zorluklar karşısında yılgınlığa düşmez, ümitsizliğe kapılmayız. Sıkıntılı anlarda, tehlikeli durumlarda meleklerin bize yardım edeceğini düşünürüz.

D.Meleklerin bizi her an gördüğüne inandığımız için Allah'ın yasakladığı ve toplumun çirkin saydığı her türlü davranıştan kaçınmaya özen gösteririz.

8. Cinler, bazı yönleriyle insanlara bazı yönleriyle de meleklere benzerlik gösterirler.

Aşağıdakilerden hangisi, cinlerin meleklerle ortak oldukları özelliktir?

A.Besin ihtiyaçları yoktur     B.Cinsellikleri yoktur.       C.Duyu organlarıyla algılanamazlar.   D.Günah işlemezler.

9. Aşağıdakilerden hangisi, meleklere imanın davranışlarımız üzerindeki etkilerine örnektir?

A.Her zaman nazik, kibar, anlayışlı oluruz.

B.Kimsenin kalbini kırmamaya çalışırız.

C.İftira, dedikodu, gıybet, alay etme gibi kötülüklerden uzak dururuz.             D.,Hepsi.

11. Cinler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi Kur'an ayetlerine aykırı bir bilgidir?

A.Gelecekten haber verebilirler.      B.Dumansız ateşten yaratılmışlardır.                          C.Çok hızlı varlıklardır.                   D.İnsanlardan önce yaratılmışlardır.

12. Ahiret inancıyla ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A.Ahiret hayatında neler olacağını bilemeyiz.

B.Müslüman bir kişi ölümden sonra yeni bir yaşamın olacağına inanır.

C.Ahiret yaşamı bu yaşamdan daha güzeldir.

D.Ahiret ile ilgili en güvenilir bilgileri Kuranı Kerim'den edinebiliriz        

 

13. Aşağıdakilerden hangisi Cinlerle ilgili batıl inançlardan değildir?

A.Falcılık   B.Sihir ve büyü   C.Ruh çağırma   D.Dua etmek

 

14. Melekler insanlar için sembol ve örnektir.

Aşağıdakilerden hangi özellikte melekler insanlar için sembol ve örnek olabilir?

A.Yemezler ve içmezler   B.Günah işlemezler, çirkin davranışlarda bulunmazlar,  kötülük yapmazlar

C.Erkeklik-dişilik özellikleri yoktur

D.Nurdan yaratılmışlardır

 

15.Şeytanın aşağıdakilerden hangisine hiçbir etkisi olamaz?

 A.Zengin         B.Güçlü-Kuvvetli        C.Bencil

D.Allah'a içtenlikle inanıp, isteklerine uyma konusunda titizlik gösteren

 

16. Hac yapılırken nerelerde vakfe yapılır?

A)Kabe-Arafat        B)Safa-Merve         C)Müzdelife Mina        D)Arafat- Müzdelife

17.Kuranıkerim'e göre, şeytan ile insan ilişkileri açısından aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A.İnsan, şeytanın fısıltılarından kendisini uzak tutamaz.

B.Şeytan insanlara fiziksel olarak görünüp zarar veremez.

C.Şeytan bir insanın bedenine giremez.

D.Şeytan sadece düşüncelerimize kötülük fısıldar.

 

18. "Dünya Ahiretin tarlasıdır."

     Peygamberimizin yukarıdaki hadisini açıklayan atasözü aşağıdakilerden hangisidir?

A.Ne ekersen, onu biçersin.

B.Sakla samanı, gelir zamanı.

C.Dost acı söyler.

D.Ayağını yorganına göre uzat.

 

19.Satanistler, genellikle aile problemleri olan, yalnızlığa itilmiş, yeterli dinî eğitim alamamış ve arkadaş çevresi iyi olmayan gençleri kandırmayı amaçlamaktadır.

Bu gibi tehlikeli akımlardan ve yanlış inanış ve düşüncelerden korunmak için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A.Dinimizi en iyi şekilde öğrenmeliyiz. Kuran'ın şeytandan korunmakla ilgili öğütlerini dikkate almalıyız.

B.Güzel ahlâklı, çevresine saygılı arkadaşlar edinmeliyiz.

C.Yaşamın bir amacı olduğunu, yalnızca zevk ve isteklerin yerine getirildiği bir yaşamın kişiyi mutsuzluğa ve felâketlere sürükleyeceğini asla unutmamalıyız.

D.Hepsi.

 

20.Bismillahirrahmanirrahim

Kul eûzu birabbinnâs. Melikinnâs. İlâhinnâs. ...... şerril vesvasilhannâs. .......... yüvesvisü fi sudûrinnâs . Minel ............. vennâs.

Yukarıdaki boş yerlere uygun olan seçenek aşağıdakilerden hangisidir?

A.Ve Min + Ellezî + cenneti

B.Ve Min + Ellezî + cinneti

C.Min + Ellezî + cinneti

D.Hiçbiri.

NOT:Her sorunun doğru cevabı 5 puandır.Başarılar Dilerim                                                                                       

                                                                Sami ŞEYHAN

                                                               Ders Öğretmeni

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !